Cenník revízií elektrických zariadení - Bratislava

Cenník revízií elektrických zariadení


V cenníku revízií elektrických zariadení uvádzame len orientačné ceny jednotlivých revíznych výkonov. Na základe našich predošlých skúseností každá revízia vyžaduje individuálne podmienky, preto nie je možné vytvoriť presnú jednotnú koncovú cenu. V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku nás prosím kontaktuje.

Prehľad základných orientačných cien elektrických revízií:

Popis výkonu Merná jednotka Cena
EUR/jednotka
Zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov pole 4,50
Zistenie stavu rozvádzača nad 30 prístrojov pole 6,65
Zistenie stavu OCEP rozvodnice ks 7,00
Zistenie stavu elektrického svetelného spotrebiča v priestore bezpečnom ks 2,20
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku zvod 29,00
Meranie izolačného odporu vnútorného zapojenia rozvodnice meranie 2,20
Meranie izolačného odporu okruhov - vývodov z rozvádzačov meranie 1,66
Meranie impedancie vypínacej slučky meranie 2,26
Meranie prechodového odporu ochranného spojenia meranie 2,12
Meranie základných elektrických veličín meranie 1,30

Koncovú cenu revízie elektrických zariadení určuje predovšetkým množstvo času stráveného našim revíznym technikom, napríklad pri revízii bleskozvodu, revízii elektrickej inštalácie alebo elektrických zariadení. Pri cenotvorbe dodržiavame požiadavku najnižšej možnej ceny pri maximálnej kvalite našich revízií.
Sme platcami DPH.