Certifikáty | Elreto s.r.o.

Certifikáty

Sme držiteľmi osvedčenia na činnosť elektrotechnik špecialista na vykonávanie opráv a odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu elektrických zariadení do 1000 voltov vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a elektrických zariadení do 1000 voltov vrátane bleskozvodov v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu s obmedzením na priestory regulačných staníc plynu.

Taktiež sme držiteľmi osvedčení ktoré nás klasifikujú ako energetického audítora a energetického manažéra v bytovo-komunálnej sfére.

V prípade Vašich ďalších otázok nás prosím kontaktuje. Radi Vám poradíme a vyhovieme vo Vašich požiadavkách.

Naše certifikáty:

odborné prehliadky a odborné skúšky | oprávnenie elektrotechnik špecialista na odborné prehliadky a odborné skúšky | oprávnenie energetický audítor | osvedčenie energetický manažér | osvedčenie spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických systémov | osvedčenie