Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov - Bratislava

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

a ďalšie služby v elektrotechnike a energetike

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

 • Revízie elektrických zariadení do 1000V (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z.)
 • Revízie aktívnych a pasívnych bleskozvodov (STN EN 62305-1 až 4 a STN 34 1391)
 • Revízie elektrických zariadení v priestoroch regulačných staníc plynu
  (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z., a Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z.)
revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

 • Revízie elektrických spotrebičov (STN 33 1610:2002 a MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013)
 • Revízie elektrického ručného náradia (STN 33 1600:1996)
Montáž a údržba el. zariadenia a bleskozvodov

Servis elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Dodávka a montáž elektro inštalácie (STN 33 2000-4-41, 43, 46, 47)
 • Inštalácia bleskozvodov (STN 33 2000-5-51, 52, 54)
Kontroly elektrických zariadení

Kontroly elektrických zariadení

 • Vypracovanie prevádzkových predpisov
 • Vykonávanie kontrol elektrických zariadení a bleskozvodov
 • Vykonávanie občasného odborného dohľadu a kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení regulačných staníc plynu
Energetické manažérstvo

Energetické poradenstvo

 • Energetický audit budov (nie certifikácia budov) (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.)
 • Výpočet bilancie spotreby energií (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.)
 • Návrh osvetlenia a meranie jeho intenzity (Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z.)

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku si pozrite náš cenník alebo nás priamo kontaktujte.